پکیج آموزشی سامیت ۱ - Summit 1


 • ۱۵ ساعت آموزش ویدئویی

 • ۱۵ جلسه

 • ۱۵ جلسه تمرین با استاد


 • این پکیج بصورت اپلیکیشن تنها در یک موبایل قابل نصب و استفاده می باشد. (تک کاربره)
 • استاد یوسفی

معرفی پکیج آموزشی سامیت ۱ - Summit 1

<p>آموزش سریع و آسان «مکالمه انگليسي» سطح پیشرفته (تدریس با متد معتبر بین المللی) این دوره شامل کلیه مهارت ها می باشد: گرامر لغات لیسنینگ ریدینگ رایتینگ و اسپیکینگ ✅ موفق ترین دوره جهت ایجاد مهارت در مکالمه روان زبان انگليسي با بکارگیری جذاب ترین روشها ✅ برگزاری دوره به صورت مجازی و با کیفیتی مطلوب تر از کلاس حضوری ✅ پس از گذراندن این دوره به راحتی در موضوعات مختلف مکالمات روزمره مسلط شوید و می توانید دوره آیلتس / تافل را شروع کنید. پیش نیاز این دوره پکیج کامل Top Notch می باشد.</p>

سیلابس دوره پکیج آموزشی سامیت ۱ - Summit 1

<p>💠 این دوره شامل ۲۰جلسه می باشد 💠 در انتهای ترم آزمونی به صورت آنلاین جهت خودسنجی برگزار می شود. 💠 به تمامی سوالات و اشکالات زبان آموزان با صبر و حوصله پاسخ داده شده و تکالیف آنها تصحیح می گردد. 💠 دوره های ترمیک در حال برگزاری، بر اساس متد آموزشی استاندارد و در قالب زمانبندی مشخص و در چارچوب مدون و با محتوای طبقه بندی شده و با کیفیتی مطلوب تر از یک کلاس حضوری برگزار می شود. به علاوه، فایل های ویویویی زیادی تهیه شده و زبان آموزان این دوره به هیچ عنوان مشکل تلفظ نخواهند داشت. 💠 نیازی نیست زبان آموزان در ساعت خاصی آنلاین باشند. زبان آموزان در فرصت مناسب درسها را مطالعه کرده و اشکالات خود را از مدرس می پرسند. 💠 با اتمام این دوره، زبان آموزان می توانند با واژه هایی پرکاربرد در زمینه های مختلف صحبت کنند و نظر خود را به راحتی در خصوص مسائل پیرامون خود بیان کنند. 💠 همچنین این دوره آمادگی لازم جهت شرکت در آزمون TOEFL و IELTS را به صورت تضمینی برای علاقمندان فراهم می کند. زبان آموزان علاقمند به شرکت در دوره آیلتس/تافل از این ترم آمادگی لازم را دارا می باشند و می توانند به طور موازی با این دوره پکیج آیلتس/تافل را هم شروع کنند.</p>

نمونه جلسات تدریس

<p> <br></p>چرا باید این پکیج را استفاده کنیم؟

<p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اساس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کتاب</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">استاندارد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بین</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">المللی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تاپ</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ناچ</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ویرایش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">جدید</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;"> Edition 3 </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">صورت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آموزش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ویدیویی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خط</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خط</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کتاب</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">توسط</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">استاد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">یوسفی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">با</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بیانی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ساده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شیوا</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تهیه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">است</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">درسطح</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پیشرفته</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;"> Advanced :: </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">باشد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پیش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نیاز</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آن</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تاپ</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ناچ</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;"> 3 (</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">جلد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بنفش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">رنگ</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">)  </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">باشد</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شامل</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کلیه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مهارت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">های</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">:</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;">لغات</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">  Vocabulary ::</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;">گرامر</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;"> Grammar ::</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;">ریدینگ</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;"> Reading ::</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;">لیسنینگ</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;"> Listening ::</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;">رایتینگ</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">  Writing ::</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;">اسپیکینگ</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;"> Speaking ::</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">باشد</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پایان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شما</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">قادر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خواهید</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">راجع</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مسایل</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مختلف</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">روزمره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">حد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پیشرفته</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">صحبت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اظهار</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نظر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کنید</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بخش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">هایی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">از</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">فیلم</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ها</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">یا</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">موزیک</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ها</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پیشرفته</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">متوجه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شوید</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بعدی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">سامیت</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;"> Summit 2 ::</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">۲</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">  </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">باشد</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">زبان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آموزان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">توصیه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">که</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کنار</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پکیج</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آیلتس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شروع</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کنند</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">چون</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پکیج</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آیلتس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شامل</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">۷</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مهارت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">باشد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ضمن</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">گذراندن</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">توانید</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دو</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مهارت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اول</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پکیج</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آیلتس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">یعنی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">لغات</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;"> Vocabulary :: </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">  </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اصطلاحات</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;"> Collocations :: </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">طور</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">موازی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بگذرانید</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">چون</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">زبان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آموزان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آن</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">سطح</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">از</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آمادگی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">رسیده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اند</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">که</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بتوانند</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">لغات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اصطلاحات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آیلتس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">هم</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شروع</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کنند</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">از</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آنجا</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">که</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">لغات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اصطلاحات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تمرین</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کافی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">هرروزه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نیاز</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دارد</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;"> (</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">حدود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">۱</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ساعت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">روز</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">) </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">توصیه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">که</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">حین</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">گذراندن</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پکیج</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">سامیت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آنها</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خوبی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تمرین</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کنید</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تا</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">برای</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شروع</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مهارت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">های</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اصلی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پکیج</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آیلتس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آماده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شوید</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">چون</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دو</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مهارت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">لغات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اصطلاحات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">واقع</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پایه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مهارت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">های</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اصلی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شمار</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">روند</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کتاب</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">۲۰</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">جلسه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ویدیویی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آموزش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">داده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">هر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">جلسه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شما</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تمرینات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کتبی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">همچنین</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تمرینات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شفاهی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خواهید</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">داشت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">که</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">از</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">انجام</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دادن</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تمرینات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کتبی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">از</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آنها</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">عکس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">گرفته</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">از</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">انجام</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دادن</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تمرینات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شفاهی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">رکورد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کردن</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">صدای</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">فایل</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">های</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">صوتی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تصاویر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">برای</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">استاد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">یوسفی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ارسال</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کنید</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تا</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ایشان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">هرروز</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تمرینات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">هر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">جلسه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بررسی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تصحیح</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نمایند</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شما</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">برگردانند</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">با</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">روش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شما</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">روز</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">روز</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">متوجه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پیشرفت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خواهید</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شد</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span></p><p> <br></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">زبان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آموزان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بسیاری</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">از</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شهرها</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کشورهای</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مختلف</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دنیا</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ها</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شرکت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کرده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اند</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نتایج</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مطلوب</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کسب</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نموده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اند</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">جهت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مشاهده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نظرات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">زبان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آموزان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بخش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نظرات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مراجعه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نمایید</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span></p>


700 زبان آموز در سال گذشته
این یعنی اعتماد
از هر کجای دنیا که هستید
بدون اتلاف وقت
ارتباط آنلاین با استاد
هیچ سوالی بی جواب نمی مونه

نظرات کاربران
دیگر پکیج ها نمایش همه

پکیج رایتینگ جنرال - Writing Task 1 General

 • 270000 تومان

پکیج کامل لیسنینگ - Tactics for listening

 • 570000 تومان
  655000

پکیج تاپ ناچ و سامیت - Top Notch and Summit

 • 1570000 تومان
  2190000

پکیج کامل تاپ ناچ - Top Notch

 • 1170000 تومان
  1720000

دوره فیلم - Movie

 • 370000 تومان

دوره اخبار مقدماتی - News Basic

 • 370000 تومان

گرامر پیشرفته - Grammar in use Advanced

 • 390000 تومان

گرامر متوسط - Grammar in use Intermediate

 • 370000 تومان

گرامر مقدماتی - Grammar In use Basic

 • 315000 تومان

لیسنینگ پیشرفته - Tactics for listening Advanced

 • 270000 تومان