پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch Fundamentals B


 • ۱۵ ساعت آموزش ویدئویی

 • ۱۵ جلسه

 • ۱۵ جلسه تمرین با استاد


 • این پکیج بصورت اپلیکیشن تنها در یک موبایل قابل نصب و استفاده می باشد. (تک کاربره)
 • استاد یوسفی

معرفی پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch Fundamentals B

<p>آموزش سریع و آسان «مکالمه انگليسي» (تدریس با متد معتبر بین المللی) این دوره شامل کلیه مهارت ها می باشد: گرامر لغات لیسنینگ ریدینگ رایتینگ و اسپیکینگ ✅ موفق ترین دوره جهت ایجاد مهارت در مکالمه روان زبان انگليسي با بکارگیری جذاب ترین روشها ✅ برگزاری دوره به صورت مجازی و با کیفیتی مطلوب تر از کلاس حضوری ✅ پس از گذراندن این دوره به راحتی در موضوعات مختلف مکالمات روزمره مسلط شوید. 💠 پیش نیاز این دوره پکیج Fundamentals A می باشد.</p>

سیلابس دوره پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch Fundamentals B

<p>💠 این دوره شامل ۱۵جلسه می باشد. 💠 در انتهای ترم آزمونی به صورت آنلاین جهت خودسنجی برگزار می شود. 💠 به تمامی سوالات و اشکالات زبان آموزان با صبر و حوصله پاسخ داده شده و تکالیف آنها تصحیح می گردد. 💠 دوره های ترمیک در حال برگزاری، بر اساس متد آموزشی استاندارد و در قالب زمانبندی مشخص و در چارچوب مدون و با محتوای طبقه بندی شده و با کیفیتی مطلوب تر از یک کلاس حضوری برگزار می شود. به علاوه، فایل های ویویویی زیادی تهیه شده و زبان آموزان این دوره به هیچ عنوان مشکل تلفظ نخواهند داشت. 💠 نیازی نیست زبان آموزان در ساعت خاصی آنلاین باشند. زبان آموزان در فرصت مناسب درسها را مطالعه کرده و اشکالات خود را از مدرس می پرسند. 💠 با اتمام این دوره و ۶دوره بعدی(پایان ترم ۸)، زبان آموزان می توانند با واژه هایی پرکاربرد در زمینه های مختلف صحبت کنند و نظر خود را به راحتی در خصوص مسائل پیرامون خود بیان کنند. 💠 همچنین این دوره آمادگی لازم جهت شرکت در آزمون TOEFL و IELTS را به صورت تضمینی برای علاقمندان فراهم می کند.</p>

نمونه جلسات تدریس

<p> <br></p>چرا باید این پکیج را استفاده کنیم؟

<p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اساس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کتاب</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">استاندارد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بین</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">المللی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تاپ</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ناچ</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ویرایش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">جدید</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;"> Edition 3 </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">صورت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آموزش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ویدیویی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خط</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خط</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کتاب</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">توسط</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">استاد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">یوسفی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">با</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بیانی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ساده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شیوا</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تهیه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">است</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">درسطح</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بیسیک</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مبتدی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">باشد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پیش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نیاز</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آن</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تاپ</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ناچ</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;"> Fundamentals A </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">باشد</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شامل</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کلیه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مهارت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">های</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">:</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;">لغات</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">  Vocabulary ::</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;">گرامر</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;"> Grammar ::</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;">ریدینگ</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;"> Reading ::</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;">لیسنینگ</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;"> Listening ::</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;">رایتینگ</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">  Writing ::</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: #666666; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: #666666;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;">اسپیکینگ</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;"> Speaking ::</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">باشد</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پایان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شما</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">قادر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خواهید</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">راجع</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مسایل</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مختلف</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">روزمره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">حد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مبتدی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">صحبت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اظهار</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نظر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کنید</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بخش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">هایی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">از</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">فیلم</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ها</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">یا</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">موزیک</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ها</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">حد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مقدماتی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">متوجه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شوید</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بعدی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تاپ</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ناچ</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;"> 1 A (</span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">جلد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">قرمز</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">رنگ</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">) </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">باشد</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">زبان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آموزان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">توصیه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">که</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کنار</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پکیج</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">لیسنینگ</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بیسیک</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;"> Tactics for listening (Basic) </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">همچنین</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">گرامر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بیسیک</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;"> Grammar in use (Basic) </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شرکت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کنند</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ویژه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">لیسنینگ</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بسیار</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">توصیه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">چون</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مباحث</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">همگام</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">با</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مباحث</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کتاب</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اصلی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تاپ</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ناچ</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پیش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">رود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">زبان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آموزانی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">که</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دو</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">طور</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">موازی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">گذرانند</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پیشرفت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">چشمگیری</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مدت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">زمان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کوتاه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دارند</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">چون</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">علاوه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تقویت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">لیسنینگ</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">درک</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شنوایی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">هر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">جلسه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">هم</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">با</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">لغات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اطصلاحات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بیشتری</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">رابطه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">با</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">موضوع</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">درس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آشنا</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شوند</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">باعث</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">که</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بسیار</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">روانتر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">صحبت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کنند</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کتاب</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">۱۵</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">جلسه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ویدیویی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آموزش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">داده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">هر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">جلسه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شما</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تمرینات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کتبی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">همچنین</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تمرینات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شفاهی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خواهید</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">داشت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">که</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">از</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">انجام</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دادن</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تمرینات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کتبی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">از</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آنها</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">عکس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">گرفته</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پس</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">از</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">انجام</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دادن</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تمرینات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شفاهی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">رکورد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کردن</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">صدای</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">فایل</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">های</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">صوتی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تصاویر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">برای</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">استاد</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">یوسفی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ارسال</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">می</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کنید</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تا</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ایشان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">هرروز</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تمرینات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">هر</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">جلسه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بررسی</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">تصحیح</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نمایند</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شما</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">برگردانند</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">با</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">روش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شما</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">روز</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">روز</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">متوجه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">پیشرفت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خواهید</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شد</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span></p><p> <br></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;" data-mce-style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">زبان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آموزان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بسیاری</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">از</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شهرها</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کشورهای</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مختلف</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دنیا</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">در</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">این</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">دوره</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">ها</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">شرکت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کرده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اند</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">و</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نتایج</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مطلوب</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">خود</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">را</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">کسب</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نموده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">اند</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span><span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">جهت</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مشاهده</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نظرات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">زبان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">آموزان</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">به</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">بخش</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نظرات</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">مراجعه</span> <span style="font-kerning: none;" data-mce-style="font-kerning: none;">نمایید</span><span style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;" data-mce-style="font-stretch: normal; font-size: 15.4px; line-height: normal; font-family: Helvetica; -webkit-font-kerning: none;">. </span></p>


700 زبان آموز در سال گذشته
این یعنی اعتماد
از هر کجای دنیا که هستید
بدون اتلاف وقت
ارتباط آنلاین با استاد
هیچ سوالی بی جواب نمی مونه

نظرات کاربران
دیگر پکیج ها نمایش همه

پکیج رایتینگ جنرال - Writing Task 1 General

 • 270000 تومان

پکیج کامل لیسنینگ - Tactics for listening

 • 570000 تومان
  655000

پکیج تاپ ناچ و سامیت - Top Notch and Summit

 • 1570000 تومان
  2190000

پکیج کامل تاپ ناچ - Top Notch

 • 1170000 تومان
  1720000

دوره فیلم - Movie

 • 370000 تومان

دوره اخبار مقدماتی - News Basic

 • 370000 تومان

گرامر پیشرفته - Grammar in use Advanced

 • 390000 تومان

گرامر متوسط - Grammar in use Intermediate

 • 370000 تومان

گرامر مقدماتی - Grammar In use Basic

 • 315000 تومان

لیسنینگ پیشرفته - Tactics for listening Advanced

 • 270000 تومان