کلاس آنلاین تاپ ناچ - Top Notch


  • 60 ساعت

  • ۶۰ جلسه

تعیین تعداد جلسات

  • جهت تعیین زمان برگزاری جلسات، قبل از فعال سازی با استاد هماهنگی های لازم انجام شود.
  • استاد یوسفی

معرفی کلاس آنلاین تاپ ناچ - Top Notch

سیلابس کلاس آنلاین تاپ ناچ - Top Notch

چرا باید این کلاس را استفاده کنیم؟


700 زبان آموز در سال گذشته
این یعنی اعتماد
از هر کجای دنیا که هستید
بدون اتلاف وقت
ارتباط آنلاین با استاد
هیچ سوالی بی جواب نمی مونه

نظرات کاربران
دیگر کلاس ها نمایش همه

کلاس آنلاین تاپ ناچ - Top Notch

  • 0 تومان

کلاس خصوصی آنلاین مکالمه

  • 0 تومان

آموزش آنلاین جی آر ای - GRE

  • 1870000 تومان