پکیج های آموزشی زبان انگلیسی استاد نینا


book
 • فول پکیج- از جلد ۱ تا ۵- 30% تخفیف زمستانه

فول پکیج دوره آموزش تصویری Inside Reading

 • 1631000 تومان
  2330000
book
 • جلد پنجم- 25% تخفیف زمستانه

دوره آموزش تصویری سطح Inside Reading- Advanced

 • 363000 تومان
  485000
book
 • جلد چهارم- 25% تخفیف زمستانه

دوره آموزش تصویری سطح Inside Reading-Upper Intermediate

 • 363000 تومان
  485000
book
 • جلد سوم- 25% تخفیف زمستانه

دوره آموزش تصویری سطح Inside Reading- Intermediate

 • 352000 تومان
  470000
book
 • جلد دوم- 25% تخفیف زمستانه

دوره آموزش تصویری سطح Inside Reading- Lower Intermediate

 • 352000 تومان
  470000
book
 • جلد اول - 25% تخفیف زمستانه

دوره آموزش تصویری سطح Inside Reading- intro

 • 315000 تومان
  420000

صفحه 1 از 1