پکیج های آموزشی زبان انگلیسی استاد نینا


book
  • سه سطح A1 و A2 و B1

آموزش تصویری مجموعه کتاب های تاکسی ۱ و ۲ و ۳

  • 2980000 تومان
    4870000
book
  • جلد سوم - ‌‌سطح B1

آموزش تصویری کتاب تاکسی 3- le Nouveau Taxi 3

  • 1440000 تومان
book
  • جلد دوم - سطح A2

آموزش تصویری کتاب تاکسی 2- le Nouveau Taxi 2

  • 880000 تومان
book
  • جلد اول - سطح A1

آموزش تصویری کتاب تاکسی ۱- le Nouveau Taxi 1

  • 750000 تومان

صفحه 1 از 1