پکیج های آموزشی زبان انگلیسی


پکیج کامل لیسنینگ - Tactics for listening

  • 670000 تومان

دوره فیلم - Movie

  • 730000 تومان

دوره اخبار مقدماتی - News Basic

  • 560000 تومان

گرامر پیشرفته - Grammar in use Advanced

  • 1670000 تومان

گرامر متوسط - Grammar in use Intermediate

  • 1230000 تومان

گرامر مقدماتی - Grammar In use Basic

  • 730000 تومان

لیسنینگ پیشرفته - Tactics for listening Advanced

  • 270000 تومان

لیسنینگ متوسط - Tactics for listening Intermediate

  • 230000 تومان

لیسنینگ مقدماتی - Tactics for listening Basic

  • 220000 تومان

پکیج کامل گرامر - Grammar in use

  • 2800000 تومان

صفحه 1 از 1