پکیج های آموزشی زبان انگلیسی استاد نینا


پکیج کامل لیسنینگ - Tactics for listening

 • 285000 تومان
  315000

دوره فیلم - Movie

 • 730000 تومان

دوره اخبار مقدماتی - News Basic

 • 720000 تومان

گرامر پیشرفته - Grammar in use Advanced

 • 1670000 تومان

گرامر متوسط - Grammar in use Intermediate

 • 1230000 تومان

گرامر مقدماتی - Grammar In use Basic

 • 730000 تومان

لیسنینگ پیشرفته - Tactics for listening Advanced

 • 125000 تومان

لیسنینگ متوسط - Tactics for listening Intermediate

 • 105000 تومان

لیسنینگ مقدماتی - Tactics for listening Basic

 • 85000 تومان

پکیج کامل گرامر - Grammar in use

 • 2800000 تومان

صفحه 1 از 1