پکیج های آموزشی زبان انگلیسی


پکیج کامل لیسنینگ - Tactics for listening

 • 570000 تومان
  655000

دوره فیلم - Movie

 • 370000 تومان

دوره اخبار مقدماتی - News Basic

 • 370000 تومان

گرامر پیشرفته - Grammar in use Advanced

 • 390000 تومان

گرامر متوسط - Grammar in use Intermediate

 • 370000 تومان

گرامر مقدماتی - Grammar In use Basic

 • 315000 تومان

لیسنینگ پیشرفته - Tactics for listening Advanced

 • 270000 تومان

لیسنینگ متوسط - Tactics for listening Intermediate

 • 215000 تومان

لیسنینگ مقدماتی - Tactics for listening Basic

 • 170000 تومان

صفحه 1 از 1