پکیج های آموزشی زبان انگلیسی استاد نینا


دوره اخبار متوسط - News Intermediate

 • 1330000 تومان

پکیج کامل لیسنینگ - Tactics for listening

 • 880000 تومان
  970000

دوره فیلم - Movie

 • 1400000 تومان

دوره اخبار مقدماتی - News Basic

 • 920000 تومان

گرامر پیشرفته - Grammar in use Advanced

 • 1670000 تومان

گرامر متوسط - Grammar in use Intermediate

 • 1230000 تومان

گرامر مقدماتی - Grammar In use Basic

 • 730000 تومان

لیسنینگ پیشرفته - Tactics for listening Advanced

 • 430000 تومان

لیسنینگ متوسط - Tactics for listening Intermediate

 • 320000 تومان

لیسنینگ مقدماتی - Tactics for listening Basic

 • 220000 تومان

پکیج کامل گرامر - Grammar in use

 • 2800000 تومان

صفحه 1 از 1