پکیج های آموزشی زبان انگلیسی


پکیج کامل لیسنینگ - Tactics for listening

  • 670000 تومان

دوره فیلم - Movie

  • 730000 تومان

دوره اخبار مقدماتی - News Basic

  • 560000 تومان

گرامر مقدماتی - Grammar In use Basic

  • 730000 تومان

لیسنینگ پیشرفته - Tactics for listening Advanced

  • 270000 تومان

لیسنینگ متوسط - Tactics for listening Intermediate

  • 230000 تومان

لیسنینگ مقدماتی - Tactics for listening Basic

  • 220000 تومان

صفحه 1 از 1