پکیج های آموزشی زبان انگلیسی استاد نینا


book
 • جدید- ۲۰٪ تخفیف ویژه پاییزه

پکیج آموزش تصویری 1100Words

 • 708000 تومان
  885000
book
 • جدید- ۲۰٪ تخفیف ویژه پاییزه

پکیج آموزش تصویری آزمون Tolimo

 • 624000 تومان
  780000
book
 • جدید- ۲۰٪ تخفیف ویژه پاییزه

پکیج آموزش تصویری آزمون MHLE

 • 620000 تومان
  775000
book
 • جدید- ۲۰٪ تخفیف ویژه پاییزه

پکیج آموزش تصویری آزمون MSRT

 • 620000 تومان
  775000
book
 • جدید - ۲۰٪ تخفیف ویژه پاییزه

پکیج آموزش تصویری آزمون EPT

 • 596000 تومان
  745000
book
 • پیش فروش با ۲۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری Collocations in use

 • 616000 تومان
  770000
book
 • فول پکیج با ۲۰% تخفیف (کل ۶ جلد)

پکیج کامل آموزش تصویری کتاب های American English File

 • 2420000 تومان
  3100000
book
 • جلد ششم

پکیج آموزش تصویری کتابAmerican English File 5

 • 555000 تومان
book
 • جلد پنجم

پکیج آموزش تصویری کتابAmerican English File 4

 • 535000 تومان
book
 • جلد چهارم

پکیج آموزش تصویری کتابAmerican English File 3

 • 515000 تومان
book
 • جاد سوم

پکیج آموزش تصویری کتابAmerican English File ۲

 • 495000 تومان
book
 • جلد دوم

پکیج آموزش تصویری کتابAmerican English File 1

 • 475000 تومان
book
 • جلد اول

پکیج آموزش تصویری کتابAmerican English File Starter

 • 455000 تومان
book
 • فول پکیج با ۲۰% تخفیف

پکیج کامل آموزش تصویری کتاب های Oxford Word Skills

 • 2112000 تومان
  2640000
book
 • پیش فروش با ۲۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری کتاب Oxford Word Skills Advanced

 • 784000 تومان
  980000
book
 • پیش فروش با ۲۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری کتاب Oxford Word Skills Intermediate

 • 704000 تومان
  880000
book
 • پیش فروش با ۲۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری کتاب Oxford Word Skills Basic

 • 624000 تومان
  780000
book
 • جلد چهارم

پکیج آموزشی سامیت -Summit 2B

 • 385000 تومان
book
 • جلد سوم

پکیج آموزشی سامیت -Summit 2A

 • 385000 تومان
book
 • جلد دوم

پکیج آموزشی سامیت -Summit 1B

 • 385000 تومان
book
 • جلد اول

پکیج آموزشی سامیت -Summit 1A

 • 385000 تومان
book
 • پیش فروش -۲۰٪ تخفیف ویژه پاییزه

پکیج کامل آموزش تصویری دولینگو DUOLINGO

 • 2160000 تومان
  2700000

دوره اخبار متوسط - News Intermediate

 • 1330000 تومان
book
 • از جلد ۱ تا ۵

فول پکیج دوره آموزش تصویری Inside Reading

 • 1740000 تومان
  2330000
book
 • دو سطح Intermediate و Advanced-پیش فروش با ۲۰٪ تخفیف

دوره آموزش تصویری Vocabulary For IELTS- هر دو سطح

 • 1240000 تومان
  1464000
book
 • جلد دوم - پیش فروش با ۲۰٪ تخفیف

دوره آموزش تصویری Vocabulary For IELTS- سطح Advanced

 • 704000 تومان
  880000
book
 • جلد اول

دوره آموزش تصویری Vocabulary For IELTS- سطح Intermediate

 • 760000 تومان
book
 • جلد پنجم

دوره آموزش تصویری سطح Inside Reading- Advanced

 • 485000 تومان
book
 • جلد چهارم

دوره آموزش تصویری سطح Inside Reading-Upper Intermediate

 • 485000 تومان
book
 • جلد سوم

دوره آموزش تصویری سطح Inside Reading- Intermediate

 • 470000 تومان
book
 • جلد دوم

دوره آموزش تصویری سطح Inside Reading- Lower Intermediate

 • 470000 تومان
book
 • جلد اول

دوره آموزش تصویری سطح Inside Reading- intro

 • 420000 تومان
book
 • جلد ۱۰ تا ۱۴- جنرال و آکادمیک

دوره تصویری آموزش آیلتس Cambridge ۱۰-۱۴

 • 1760000 تومان
book
 • جلد ۶ تا ۱۰

دوره تصویری آموزش آیلتس Cambridge ۶-۱۰

 • 1760000 تومان
book
 • جلد ۴ تا ۸

دوره تصویری آموزش آیلتس Cambridge 4-8

 • 1760000 تومان
book
 • فول پکیج - سه سطح A1 و A2 و B1- با ۳۰٪ تخفیف ویژه

آموزش تصویری مجموعه کتاب های تاکسی ۱ و ۲ و ۳

 • 3420000 تومان
  4870000
book
 • جلد سوم - ‌‌سطح B1

آموزش تصویری کتاب تاکسی 3- le Nouveau Taxi 3

 • 1440000 تومان
book
 • جلد دوم - سطح A2

آموزش تصویری کتاب تاکسی 2- le Nouveau Taxi 2

 • 880000 تومان
book
 • جلد اول - سطح A1

آموزش تصویری کتاب تاکسی ۱- le Nouveau Taxi 1

 • 750000 تومان
book
 • فول پکیج - ۳۰٪ تخفیف ویژه پاییزه

پکیج کامل مایندست آیلتس شامل 4 جلد Mindset for IELTS

 • 2093000 تومان
  2990000

صفحه 1 از 2