پکیج های آموزشی زبان انگلیسی


پکیج رایتینگ جنرال - Writing Task 1 General

 • 560000 تومان

پکیج کامل لیسنینگ - Tactics for listening

 • 670000 تومان

دوره فیلم - Movie

 • 730000 تومان

دوره اخبار مقدماتی - News Basic

 • 560000 تومان

گرامر مقدماتی - Grammar In use Basic

 • 730000 تومان

لیسنینگ پیشرفته - Tactics for listening Advanced

 • 270000 تومان

لیسنینگ متوسط - Tactics for listening Intermediate

 • 230000 تومان

لیسنینگ مقدماتی - Tactics for listening Basic

 • 220000 تومان

پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch 3 B

 • 380000 تومان

پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch 3 A

 • 380000 تومان

پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch 2 B

 • 370000 تومان

پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch 2 A

 • 370000 تومان

پکیج اسپیکینگ - Speaking

 • 560000 تومان

پکیج آموزشی سامیت ۲ - Summit 2

 • 390000 تومان

پکیج آموزشی سامیت ۱ - Summit 1

 • 380000 تومان

پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch 1 B

 • 360000 تومان

پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch 1 A

 • 360000 تومان

پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch Fundamentals B

 • 350000 تومان

پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch Fundamentals A

 • 350000 تومان

پکیج رایتینگ - Writing Task 2

 • 560000 تومان

پکیج رایتینگ آکادمیک - Writing Task 1 Academic

 • 560000 تومان

پکیج لیسنینگ - Listening

 • 560000 تومان

پکیج ریدینگ - Reading

 • 560000 تومان
book
 • جدید

پکیج اصطلاحات - Collocations

 • 430000 تومان

پکیج کامل تاپ ناچ - Top Notch

 • 2800000 تومان

پکیج آموزشی سامیت ۱ و ۲ - Summit 1 and 2

 • 680000 تومان

پکیج لغات آیلتس و تافل - IELTS and TOEFL

 • 435000 تومان

پکیج تاپ ناچ و سامیت - Top Notch and Summit

 • 3330000 تومان
book
 • جدید

پکیج کامل آیلتس - IELTS PACKAGE

 • 2800000 تومان

صفحه 1 از 1