پکیج های آموزشی زبان انگلیسی استاد نینا


کلیه پکیج های آموزش زبان انگلیسی استاد نینا 230 محصول کاملترین پکیج های آموزش تصویری آیلتس 16 محصول پکیج های آموزش تصویری تاپ ناچ 14 محصول پکیج های آموزش تصویری سامیت 7 محصول پکیج های تقویتی و تکمیلی 13 محصول پکیج های آموزش مایندست آیلتس Mindset for IELTS 5 محصول پکیج های آموزش جی آر ای - GRE 0 محصول بهترین دوره های آموزش جی آر ای - GRE 3 محصول دوره های مکالمه زبان فرانسه 10 محصول پکیج های آموزش تصویری کتاب های آیلتس Cambridge 3 محصول دوره های آموزش تصویری Inside Reading 6 محصول دوره های آموزش دولینگو DUOLINGO 2 محصول پکیج های آموزش تصویری Oxford Word Skills 8 محصول پکیج های آموزش تصویری American English File 7 محصول پکیج تصحیح رایتینگ آیلتس 2 محصول پکیج های آزمون های زبان دکترا 5 محصول پکیج های گرامر آیلتس 4 محصول دوره های آموزش تصویری Inside Listening and Speaking 6 محصول دوره های آموزش تصویری Inside Writing 6 محصول دوره های آموزشی Family and Friends 8 محصول دوره های آموزش تصویری Speak Out 7 محصول دوره های آموزش تصویری Solutions 6 محصول دوره های آموزش تصویری Viewpoint 3 محصول دوره های آموزش تصویری Four Corners 5 محصول دوره های آموزش تصویری Teen2Teen 5 محصول دوره های تقویت مهارت اسپیکینگ 6 محصول دوره های آموزش تصویری Express Ways 5 محصول دوره های آموزش تصویری English 900 7 محصول دوره های آموزش تصویری Longman Academic Writing 6 محصول دوره های آموزش تصویری - Q: Skills for Success - Listening and Speaking 7 محصول دوره های آموزش تصویری - Q: Skills for Success - Reading and Writing 6 محصول پکیج آموزش تصویری Active Skills for Reading 6 محصول پکیج آموزش تصویری Steps to Understanding 5 محصول پکیج آموزش تصویری Select Readings 5 محصول دوره های زبان  Business 4 محصول پکیج آموزش تصویری Vocabulary In Use 5 محصول پکیج های آموزش تصویری Grammar Way 5 محصول پکیج های آموزش تصویری Oxford Living Grammar 5 محصول پکیج های آموزش آیلتس Collins 5 محصول پکیج های آیلتس جنرال 2 محصول
book
 • از مبتدی تا آیلتس 6 جنرال

پکیج آیلتس جنرال -‌Band 6

 • 5950000 تومان
  7600000
book
 • از مبتدی تا آیلتس ۵ جنرال

پکیج آیلتس جنرال -‌Band 5

 • 3884000 تومان
  4855000
book
 • پیش فروش با ۲۵٪ تخفيف

فول پکیج دوره آموزش Collins

 • 2370000 تومان
  3160000
book
 • پیش فروش با ۱۵٪ تخفيف

دوره آموزش Collins- Writing For IELTS

 • 671000 تومان
  790000
book
 • پیش فروش با ۱۵٪ تخفيف

دوره آموزش Collins- Speaking For IELTS

 • 671000 تومان
  790000
book
 • پیش فروش با ۱۵٪ تخفيف

دوره آموزش Collins- Reading For IELTS

 • 671000 تومان
  790000
book
 • پیش فروش با ۱۵٪ تخفيف

دوره آموزش Collins- Listening for IELTS

 • 671000 تومان
  790000
book
 • ویرایش جدید - ۲۵٪ تخفيف

پکیج کامل آموزش تصویری کتاب های- Second Edition Oxford Word Skills

 • 1713000 تومان
  2285000
book
 • ویرایش جدید- ۱۵٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری کتاب- Second Edition Oxford Word Skills Advanced

 • 718000 تومان
  845000
book
 • ویرایش جدید - با ۱۵٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری کتاب - Second Edition  Oxford Word Skills Intermediate

 • 658000 تومان
  775000
book
 • ویرایش جدید - با ۱۵٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری کتاب- Second Edition Oxford Word Skills Basic

 • 565000 تومان
  665000
book
 •  پیش فروش هر ۴ جلد - با ۳۰٪ تخفيف

فول پکیج آموزش تصویری  ‌Oxford Living Grammar

 • 1617000 تومان
  2310000
book
 •  پیش فروش جلد چهارم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Oxford Living Grammar- Upper Intermediate

 • 512000 تومان
  640000
book
 •  پیش فروش جلد سوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Oxford Living Grammar - Intermediate

 • 472000 تومان
  590000
book
 •  پیش فروش جلد دوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Oxford Living Grammar-Pre Intermediate

 • 448000 تومان
  560000
book
 •  پیش فروش جلد اول- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Oxford Living Grammar- Elementary

 • 416000 تومان
  520000
book
 •  پیش فروش هر ۴ جلد - با ۳۰٪ تخفيف

فول پکیج آموزش تصویری  ‌Grammar Way

 • 1435000 تومان
  2050000
book
 •  پیش فروش جلد چهارم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Grammar Way- 4

 • 472000 تومان
  590000
book
 •  پیش فروش جلد سوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Grammar Way- 3

 • 432000 تومان
  540000
book
 •  پیش فروش جلد دوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Grammar Way- 2

 • 384000 تومان
  480000
book
 •  پیش فروش جلد اول- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Grammar Way- 1

 • 352000 تومان
  440000
book
 •  پیش فروش هر ۴ جلد - با ۳۰٪ تخفيف

فول پکیج آموزش تصویری  ‌Vocabulary In Use

 • 2016000 تومان
  2880000
book
 •  پیش فروش جلد چهارم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Vocabulary In Use- Advanced

 • 632000 تومان
  790000
book
 •  پیش فروش جلد سوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Vocabulary In Use- Upper Intermediate

 • 592000 تومان
  740000
book
 •  پیش فروش جلد دوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Vocabulary In Use-Pre Intermediate

 • 552000 تومان
  690000
book
 •  پیش فروش جلد اول- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Vocabulary In Use- Elementary

 • 528000 تومان
  660000
book
 •  پیش فروش هر ۳ جلد - با ۳۰٪ تخفيف

فول پکیج آموزش تصویری  ‌Business Vocabulary In Use

 • 1855000 تومان
  2650000
book
 •  پیش فروش جلد سوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Business Vocabulary In Use- Advanced

 • 784000 تومان
  980000
book
 •  پیش فروش جلد دوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Business Vocabulary In Use- Intermediate

 • 712000 تومان
  890000
book
 •  پیش فروش جلد اول- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Business Vocabulary In Use- Elementary

 • 624000 تومان
  780000
book
 • پیش فروش با ۲۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری سطح پیشرفته- Collocations in Use

 • 712000 تومان
  890000
book
 • دوره جدید ویژه پاییز ۱۴۰۰

پکیج فشرده آیلتس- از مبتدی تا پیشرفته

 • 5590000 تومان
  8600000
book
 • پیش فروش کلیه ی ۴ جلد - ۳5% تخفیف ویژه

فول پکیج دوره آموزش تصویری Select Readings

 • 877000 تومان
  1350000
book
 • پیش فروش جلد چهارم- 25% تخفیف ویژه

دوره آموزش تصویری سطح Select Readings- Upper-Intermediate

 • 292000 تومان
  390000
book
 • پیش فروش جلد سوم- 25% تخفیف ویژه

دوره آموزش تصویری سطح Select Readings- Intermediate

 • 270000 تومان
  360000
book
 • پیش فروش جلد دوم- 25% تخفیف ویژه

دوره آموزش تصویری سطح Select Readings- Pre-Intermediate

 • 240000 تومان
  320000
book
 • پیش فروش جلد اول- 25% تخفیف ویژه

دوره آموزش تصویری سطح Select Readings- Elementary

 • 210000 تومان
  280000
book
 • پیش فروش کلیه ۴ جلد - ۳5% تخفیف ویژه

فول پکیج دوره آموزش تصویری Steps to Understanding-

 • 854000 تومان
  1220000
book
 • پیش فروش جلد چهارم- 25% تخفیف ویژه

دوره آموزش تصویری سطح Steps to Understanding- Advanced

 • 247000 تومان
  330000
book
 • پیش فروش جلد سوم- 25% تخفیف ویژه

دوره آموزش تصویری سطح Steps to Understanding- Intermediate

 • 236000 تومان
  315000

صفحه 1 از 6