پکیج های آموزشی زبان انگلیسی استاد نینا


کلیه پکیج های آموزش زبان انگلیسی استاد نینا 244 محصول کاملترین پکیج های آموزش تصویری آیلتس 16 محصول پکیج های آموزش تصویری تاپ ناچ 14 محصول پکیج های آموزش تصویری سامیت 7 محصول پکیج های تقویتی و تکمیلی 13 محصول پکیج های آموزش مایندست آیلتس Mindset for IELTS 5 محصول پکیج های آموزش جی آر ای - GRE 0 محصول بهترین دوره های آموزش جی آر ای - GRE 3 محصول دوره های مکالمه زبان فرانسه 10 محصول پکیج های آموزش تصویری کتاب های آیلتس Cambridge 3 محصول دوره های آموزش تصویری Inside Reading 6 محصول دوره های آموزش دولینگو DUOLINGO 2 محصول پکیج های آموزش تصویری Oxford Word Skills 8 محصول پکیج های آموزش تصویری American English File 7 محصول پکیج تصحیح رایتینگ آیلتس 2 محصول پکیج های آزمون های زبان دکترا 4 محصول پکیج های گرامر آیلتس 4 محصول دوره های آموزش تصویری Inside Listening and Speaking 6 محصول دوره های آموزش تصویری Inside Writing 6 محصول دوره های آموزشی Family and Friends 8 محصول دوره های آموزش تصویری Speak Out 7 محصول دوره های آموزش تصویری Solutions 6 محصول دوره های آموزش تصویری Viewpoint 3 محصول دوره های آموزش تصویری Four Corners 5 محصول دوره های آموزش تصویری Teen2Teen 5 محصول دوره های تقویت مهارت اسپیکینگ 6 محصول دوره های آموزش تصویری Express Ways 5 محصول دوره های آموزش تصویری English 900 7 محصول دوره های آموزش تصویری Longman Academic Writing 6 محصول دوره های آموزش تصویری - Q: Skills for Success - Listening and Speaking 7 محصول دوره های آموزش تصویری - Q: Skills for Success - Reading and Writing 6 محصول پکیج آموزش تصویری Active Skills for Reading 6 محصول پکیج آموزش تصویری Steps to Understanding 5 محصول پکیج آموزش تصویری Select Readings 5 محصول دوره های زبان  Business 4 محصول پکیج آموزش تصویری Vocabulary In Use 5 محصول پکیج های آموزش تصویری Grammar Way 5 محصول پکیج های آموزش تصویری Oxford Living Grammar 5 محصول پکیج های آموزش آیلتس Collins 5 محصول پکیج های آیلتس جنرال 3 محصول پکیج های آموزش تصویری Cutting Edge 7 محصول پکیج های آموزش تصویری 4000 Essential English Words 7 محصول
book
 • پیش فروش با 1۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری 4000 Essential English Words

 • 2495000 تومان
book
 • پیش فروش جلد ششم با 1۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری -6 4000 Essential English Words

 • 460000 تومان
book
 • پیش فروش جلد پنجم با 1۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری -5 4000 Essential English Words

 • 460000 تومان
book
 • پیش فروش جلد چهارم با 1۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری -4 4000 Essential English Words

 • 460000 تومان
book
 • پیش فروش جلد سوم با 1۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری -3 4000 Essential English Words

 • 460000 تومان
book
 • پیش فروش جلد دوم با 1۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری -2 4000 Essential English Words

 • 460000 تومان
book
 • پیش فروش جلد اول با 1۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری -1 4000 Essential English Words

 • 460000 تومان
book
 • پیش فروش فول پکیج - 35% تخفیف ویژه

فول پکیج دوره آموزش تصویری Cutting Edge

 • 1976000 تومان
  3040000
book
 • پیش فروش جلد ششم - 25% تخفیف ویژه

دوره آموزش تصویری سطح Cutting Edge - Advanced

 • 480000 تومان
  640000
book
 • پیش فروش جلد پنجم - 25% تخفیف ویژه

دوره آموزش تصویری سطح Cutting Edge - Upper-Intermediate

 • 405000 تومان
  540000
book
 • پیش فروش جلد چهارم - 25% تخفیف ویژه

دوره آموزش تصویری سطح Cutting Edge -Intermediate

 • 390000 تومان
  520000
book
 • پیش فروش جلد سوم - 25% تخفیف ویژه

دوره آموزش تصویری سطح Cutting Edge - Pre-Intermediate

 • 360000 تومان
  480000
book
 • پیش فروش جلد دوم - 25% تخفیف ویژه

دوره آموزش تصویری سطح Cutting Edge - Elementary

 • 330000 تومان
  440000
book
 • پیش فروش جلد اول - 25% تخفیف ویژه

دوره آموزش تصویری سطح Cutting Edge - Starter

 • 315000 تومان
  420000
book
 • از مبتدی تا آیلتس 6 جنرال

پکیج آیلتس جنرال -‌Band 6

 • 4400000 تومان
book
 • از مبتدی تا آیلتس ۵ جنرال

پکیج آیلتس جنرال -‌Band 5

 • 3800000 تومان
book
 • پیش فروش با ۲۵٪ تخفيف

فول پکیج دوره آموزش Collins

 • 2370000 تومان
  3160000
book
 • پیش فروش با ۱۵٪ تخفيف

دوره آموزش Collins- Writing For IELTS

 • 671000 تومان
  790000
book
 • پیش فروش با ۱۵٪ تخفيف

دوره آموزش Collins- Speaking For IELTS

 • 671000 تومان
  790000
book
 • پیش فروش با ۱۵٪ تخفيف

دوره آموزش Collins- Reading For IELTS

 • 671000 تومان
  790000
book
 • پیش فروش با ۱۵٪ تخفيف

دوره آموزش Collins- Listening for IELTS

 • 671000 تومان
  790000
book
 • پیش فروش ویرایش جدید - ۲0٪ تخفيف

پکیج کامل آموزش تصویری کتاب های- Second Edition Oxford Word Skills

 • 1145000 تومان
book
 • پیش فروش ویرایش جدید- ۱۵٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری کتاب- Second Edition Oxford Word Skills Advanced

 • 475000 تومان
book
 • پیش فروش ویرایش جدید - با ۱۵٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری کتاب - Second Edition  Oxford Word Skills Intermediate

 • 415000 تومان
book
 • پیش فروش ویرایش جدید - با ۱۵٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری کتاب- Second Edition Oxford Word Skills Basic

 • 365000 تومان
book
 •  پیش فروش هر ۴ جلد - با ۳۰٪ تخفيف

فول پکیج آموزش تصویری  ‌Oxford Living Grammar

 • 1617000 تومان
  2310000
book
 •  پیش فروش جلد چهارم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Oxford Living Grammar- Upper Intermediate

 • 512000 تومان
  640000
book
 •  پیش فروش جلد سوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Oxford Living Grammar - Intermediate

 • 472000 تومان
  590000
book
 •  پیش فروش جلد دوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Oxford Living Grammar-Pre Intermediate

 • 448000 تومان
  560000
book
 •  پیش فروش جلد اول- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Oxford Living Grammar- Elementary

 • 416000 تومان
  520000
book
 •  پیش فروش هر ۴ جلد - با ۳۰٪ تخفيف

فول پکیج آموزش تصویری  ‌Grammar Way

 • 1435000 تومان
  2050000
book
 •  پیش فروش جلد چهارم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Grammar Way- 4

 • 472000 تومان
  590000
book
 •  پیش فروش جلد سوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Grammar Way- 3

 • 432000 تومان
  540000
book
 •  پیش فروش جلد دوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Grammar Way- 2

 • 384000 تومان
  480000
book
 •  پیش فروش جلد اول- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Grammar Way- 1

 • 352000 تومان
  440000
book
 •  پیش فروش هر ۴ جلد - با ۳۰٪ تخفيف

فول پکیج آموزش تصویری  ‌Vocabulary In Use

 • 2016000 تومان
  2880000
book
 •  پیش فروش جلد چهارم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Vocabulary In Use- Advanced

 • 632000 تومان
  790000
book
 •  پیش فروش جلد سوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Vocabulary In Use- Upper Intermediate

 • 592000 تومان
  740000
book
 •  پیش فروش جلد دوم- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Vocabulary In Use-Pre Intermediate

 • 552000 تومان
  690000
book
 •  پیش فروش جلد اول- با ۲۰٪ تخفيف

پکیج آموزش تصویری  ‌Vocabulary In Use- Elementary

 • 528000 تومان
  660000

صفحه 1 از 7