پکیج های آموزشی زبان انگلیسی استاد نینا


کلیه پکیج های آموزش زبان انگلیسی استاد نینا 180 محصول کاملترین پکیج های آموزش تصویری آیلتس 13 محصول پکیج های آموزش تصویری تاپ ناچ 14 محصول پکیج های آموزش تصویری سامیت 7 محصول پکیج های تقویتی و تکمیلی 13 محصول پکیج های آموزش مایندست آیلتس Mindset for IELTS 5 محصول پکیج های آموزش جی آر ای - GRE 0 محصول بهترین دوره های آموزش جی آر ای - GRE 3 محصول دوره های مکالمه زبان فرانسه 10 محصول پکیج های آموزش تصویری کتاب های آیلتس Cambridge 3 محصول دوره های آموزش تصویری Inside Reading 6 محصول دوره های آموزش دولینگو DUOLINGO 2 محصول پکیج های آموزش تصویری Oxford Word Skills 4 محصول پکیج های آموزش تصویری American English File 7 محصول پکیج تصحیح رایتینگ آیلتس 2 محصول پکیج های آزمون های زبان دکترا 5 محصول پکیج های گرامر آیلتس 4 محصول دوره های آموزش تصویری Inside Listening and Speaking 6 محصول دوره های آموزش تصویری Inside Writing 6 محصول دوره های آموزشی Family and Friends 7 محصول دوره های آموزش تصویری Speak Out 7 محصول دوره های آموزش تصویری Solutions 6 محصول دوره های آموزش تصویری Viewpoint 3 محصول دوره های آموزش تصویری Four Corners 5 محصول دوره های آموزش تصویری Teen2Teen 5 محصول دوره های تقویت مهارت اسپیکینگ 6 محصول دوره های آموزش تصویری Express Ways 5 محصول دوره های آموزش تصویری English 900 7 محصول دوره های آموزش تصویری Longman Academic Writing 6 محصول دوره های آموزش تصویری - Q: Skills for Success - Listening and Speaking 7 محصول دوره های آموزش تصویری - Q: Skills for Success - Reading and Writing 6 محصول
book
 • جدید!

فول پکیج دوره اخبار هر ۳ سطح

 • 3213000 تومان
  3780000

دوره اخبار پیشرفته - News Advanced

 • 1530000 تومان
book
 • آکادمیک و جنرال

دوره تصحیح آنلاین رایتینگ آیلتس توسط استاد نینا

 • 850000 تومان
  1000000
book
 • پیش فروش - 10% تخفیف

دوره آموزش ویدیویی لغات ضروری آیلتس Essential Words For IELTS

 • 607000 تومان
  675000
book
 • پیش فروش هر ۶ جلد - ۳۰% تخفیف

فول پکیج دوره آموزش تصویری Q Skills for Success(Reading and Writing)

 • 2072000 تومان
  2960000
book
 • پیش فروش هر ۶ جلد - ۳۰% تخفیف

فول پکیج دوره آموزش تصویری Q Skills for Success(Listening and Speaking)

 • 2072000 تومان
  2960000
book
 • پیش فروش هر ۵ جلد - 35% تخفیف ویژه پاییزه

فول پکیج دوره آموزش تصویری Longman Academic Writing

 • 2064000 تومان
  3176000
book
 • پیش فروش هر ۶ جلد - با ۳۰٪ تخفیف

فول پکیج دوره آموزش تصویری English 900

 • 1428000 تومان
  2040000
book
 • پیش فروش هر ۴ جلد - با تخفیف ویژه

فول پکیج دوره آموزش تصویری Express Ways

 • 1313000 تومان
  1876000
book
 • پیش فروش جلد چهارم - 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Express Ways 4

 • 372000 تومان
  496000
book
 • پیش فروش جلد سوم - 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Express Ways 3

 • 360000 تومان
  480000
book
 • پیش فروش جلد دوم - 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Express Ways 2

 • 345000 تومان
  460000
book
 • پیش فروش جلد اول - 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Express Ways 1

 • 330000 تومان
  440000
book
 • پیش فروش هر دو جلد- ۳۰% تخفیف ویژه

فول پکیج آموزش تصویری Phrasal Verbs In Use

 • 1064000 تومان
  1520000
book
 • پیش فروش جلد دوم- 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری Phrasal Verbs In Use- سطح Advanced

 • 570000 تومان
  760000
book
 • پیش فروش جلد اول- 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری Phrasal Verbs In Use- سطح Intermediate

 • 570000 تومان
  760000
book
 • پیش فروش هر دو جلد- ۳۰% تخفیف ویژه

فول پکیج آموزش تصویری Idioms In Use

 • 1064000 تومان
  1520000
book
 • پیش فروش جلد ذوم- 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری Idioms In Use- سطح Advanced

 • 570000 تومان
  760000
book
 • پیش فروش جلد اول- 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری Idioms In Use- سطح Intermediate

 • 570000 تومان
  760000
book
 • پیش فروش کلیه ۴ جلد - ۳۰% تخفیف ویژه

فول پکیج دوره آموزش تصویری Teen2Teen

 • 1386000 تومان
  1980000
book
 • پیش فروش جلد چهارم - 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Teen2Teen 4

 • 397000 تومان
  530000
book
 • پیش فروش جلد سوم - 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Teen2Teen 3

 • 382000 تومان
  510000
book
 • پیش فروش جلد دوم - 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Teen2Teen 2

 • 360000 تومان
  480000
book
 • پیش فروش جلد اول - 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Teen2Teen 1

 • 345000 تومان
  460000
book
 • پیش فروش کلیه ۴ جلد - 35% تخفیف ویژه پاییزه

فول پکیج دوره آموزش تصویری Four Corners

 • 1218000 تومان
  1875000
book
 • پیش فروش جلد چهارم - 25% تخفیف ویژه پاییزه

دوره آموزش تصویری سطح Four Corners 4

 • 370000 تومان
  495000
book
 • پیش فروش جلد سوم - 25% تخفیف ویژه پاییزه

دوره آموزش تصویری سطح Four Corners 3

 • 360000 تومان
  480000
book
 • پیش فروش جلد دوم - 25% تخفیف ویژه پاییزه

دوره آموزش تصویری سطح Four Corners 2

 • 345000 تومان
  460000
book
 • پیش فروش جلد اول - 25% تخفیف ویژه پاییزه

دوره آموزش تصویری سطح Four Corners 1

 • 330000 تومان
  440000
book
 • پیش فروش هر دو جلد - 30% تخفیف ویژه

فول پکیج دوره آموزش تصویری Viewpoint

 • 679000 تومان
  970000
book
 • پیش فروش جلد دوم - 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Viewpoint 2

 • 367000 تومان
  490000
book
 • پیش فروش جلد اول - 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Viewpoint 1

 • 360000 تومان
  480000
book
 • پیش فروش کلیه ۵ جلد - ۳۰% تخفیف ویژه

فول پکیج دوره آموزش تصویری سطح Solutions

 • 2527000 تومان
  3610000
book
 • پیش فروش فول پکیج - 35% تخفیف ویژه پاییزه

فول پکیج دوره آموزش تصویری Speak Out

 • 1995000 تومان
  3070000
book
 • پیش فروش کلیه ۷ جلد- با تخفیف 30%

فول پکیج آموزش ویدیویی Family and Friends

 • 2702000 تومان
  3860000
book
 • پیش فروش جلد ششم - با تخفیف 20%

پکیج آموزش ویدیویی Family and Friends- 5

 • 608000 تومان
  760000
book
 • پیش فروش جلد پنجم - با تخفیف 20%

پکیج آموزش ویدیویی Family and Friends- 4

 • 576000 تومان
  720000
book
 • پیش فروش جلد چهارم - با تخفیف 20%

پکیج آموزش ویدیویی Family and Friends- 3

 • 536000 تومان
  670000
book
 • پیش فروش جلد سوم - با تخفیف 20%

پکیج آموزش ویدیویی Family and Friends- 2

 • 496000 تومان
  620000
book
 • پیش فروش جلد دوم - با تخفیف 20%

پکیج آموزش ویدیویی Family and Friends- 1

 • 456000 تومان
  570000

صفحه 1 از 5