کلاس خصوصی آنلاین مکالمه


  • 10 ساعت

  • 10 جلسه

تعیین تعداد جلسات

  • جهت تعیین زمان برگزاری جلسات، قبل از فعال سازی با استاد هماهنگی های لازم انجام شود.
  • استاد یوسفی

معرفی کلاس خصوصی آنلاین مکالمه

<p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0); min-height: 17px;"><span style="font-kerning: none"></span><br></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-kerning: none">این دوره با هدف تقویت مهارت اسپیکینگ و صحبت کردن روان طراحی شده است.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-kerning: none">شما در این دوره در طی جلسات ۱ ساعته آنلاین که عموما از طریق اسکایپ تشکیل می شود با استاد یوسفی کلاس خصوصی یک نفره خواهید داشت.</span></p><p> </p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-kerning: none">دوره ای استثنایی ویژه آن دسته از افرادی که هدفشان یادگیری سریع اصطلاحات ضروری مکالمه به صورت موضوعی و کاربردی است.  </span></p><p><span style="font-kerning: none"><br></span></p>

سیلابس کلاس خصوصی آنلاین مکالمه

<p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-kerning: none">در این دوره، در موضوعات کاربردی و روزمره از قبیل:</span></p><ul> <li dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="-webkit-font-kerning: none;">سلام و احوالپرسی و معرفی خودتان</span></li> <li dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="-webkit-font-kerning: none;">زندگی روزمره</span></li> <li dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="-webkit-font-kerning: none;">اجتماع</span></li> <li dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="-webkit-font-kerning: none;">ارتباطلات</span></li> <li dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="-webkit-font-kerning: none;">حمل و نقل</span></li> <li dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="-webkit-font-kerning: none;">خرید</span></li> <li dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="-webkit-font-kerning: none;">پوشاک</span></li> <li dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="-webkit-font-kerning: none;">غذا و رستوران</span></li> <li dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="-webkit-font-kerning: none;">کار</span></li> <li dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="-webkit-font-kerning: none;">فعالیت ها</span></li> <li dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="-webkit-font-kerning: none;">سلامتی</span></li> <li dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="-webkit-font-kerning: none;">سفر</span></li> </ul><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"> </p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-kerning: none">تسط پیدا خواهید کرد. کلیه جملات و اصطلاحات کاربردی را در این زمینه ها تمرین می کنید و از آن جایی که کلاس ها به صورت خصوصی هستند موضوعات دوره می تواند بسته به نیاز زبان آموز و با هماهنگی با استاد متغیر باشد.</span></p><p><span style="font-kerning: none"><br></span></p>

چرا باید این کلاس را استفاده کنیم؟

<p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0); min-height: 17px;"><span style="font-kerning: none"></span><br></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0); min-height: 17px;"><span style="font-kerning: none"></span><br></p><p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: "Apple Color Emoji"; -webkit-font-kerning: none;">🌹</span><span style="font-kerning: none">این دوره مناسب برای مهاجران، مسافران، و كليه افرادي است كه هدفشان يادگيري مكالمه كاربردي هدفمند در كمترين زمان ممكن است.</span></p><p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-kerning: none">گرامرهای کسل کننده و پیچیده زبان انگلیسی باعث شده است تا بخش عمده ای از زبان آموزان از شیوه های قدیمی و مدرسه ای خسته شده و به فکر یادگیری کاربردی زبان انگلیسی باشند. اين دوره به اين هدف طراحي شده است.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-kerning: none">در پایان این دوره شما قادر خواهید بود به راحتی و به صورت روان در مورد این موضوعات اظهار نشر کنید. </span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-kerning: none">در انتهای هر جلسه شما تمریناتی را خواهید داشت که پس از انجام دادن آنها عکس گرفته صدای خود را رکورد کرده و فایل صوتی را برای استاد یوسفی ارسال می کنید تا ایشان هرروز تمرینات هر جلسه را بررسی و تصحیح نمایند و به شما برگردانند. با این روش شما روز به روز متوجه پیشرفت خود خواهید شد. </span></p><p> </p><p dir="rtl" style="margin: 0px; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Arial; -webkit-text-stroke-width: initial; -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-kerning: none">زبان آموزان بسیاری از شهرها و کشورهای مختلف دنیا در این دوره ها شرکت کرده اند و نتایج مطلوب خود را کسب نموده اند. جهت مشاهده نظرات زبان آموزان به بخش نظرات مراجعه نمایید. </span></p>


700 زبان آموز در سال گذشته
این یعنی اعتماد
از هر کجای دنیا که هستید
بدون اتلاف وقت
ارتباط آنلاین با استاد
هیچ سوالی بی جواب نمی مونه

نظرات کاربران
دیگر کلاس ها نمایش همه

کلاس آنلاین تاپ ناچ - Top Notch

  • 0 تومان

کلاس خصوصی آنلاین مکالمه

  • 0 تومان

آموزش آنلاین جی آر ای - GRE

  • 1870000 تومان